Daňová strategie

Daňová strategie je zveřejňována pro informaci zúčastněných stran a pro zajištění toho, aby skupina rovněž plnila své povinnosti, jak je stanoveno v části 2 přílohy 19 FA 2016.

Daňová strategie a řízení daňových rizik

Naší strategií je dodržovat příslušné předpisy a zároveň minimalizovat daňové zatížení společnosti. Snažíme se toho dosáhnout pravidelným přezkumem vnitřních kontrol, posuzováním daňových rizik a účetnictvím a zapojením našich zúčastněných stran, včetně HMRC a dalších daňových úřadů, partnerů a zákazníků. Abychom nás v tom vedli, používáme a dodržujeme naše daňové zásady, které rada pravidelně přezkoumává ve spolupráci s vedoucím daňové skupiny.

Daňové plánování

Jsme přesvědčeni, že naše daňová funkce se může zapojit do iniciativ daňového plánování a využít pobídek podporovaných vládními orgány. Věříme, že jakékoli daňové plánování musí být v souladu s našimi obchodními zájmy a je věnována náležitá pozornost naší pověsti, značce a především naší společenské odpovědnosti.

Daňové riziko a transparentnost

Jsme transparentní, pokud jde o náš přístup k dodržování daňových předpisů, reportingu a plánování. Zveřejnění jsou v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy a platnými požadavky na podávání zpráv. V zájmu zachování přijatelné nízké úrovně daňového rizika ve Spojeném království skupina průběžně přezkoumává a zlepšuje své postupy.

Vztah s daňovými úřady

Všude tam, kde působíme, se snažíme navázat a udržovat otevřený a konstruktivní dialog s daňovými orgány a dalšími vládními orgány na základě zveřejnění všech relevantních skutečností a okolností. V tomto dialogu se snažíme předem zajistit jasnost a jistotu ve všech příslušných místních daňových složkách.